Polytech – Engage to Sustain

polytech logo

Business

Vind Industri

Service

Current State Analysis, Climate Accounting: CO2 Baseline, Scope 1 and 2, SDG Certification from Bureau Veritas, Development of KPIs & Target Setting, CSR Report and Sustainability Report, Internal SDG Education with SustainX Academy, Governance Structure

Om Polytech 

Polytech skaber bæredygtige løsninger, der forbedrer vindmøllers holdbarhed og ydeevne. Deres løsninger beskytter turbinebladene mod lynnedslag og erosion, samt monitorerer og optimerer turbinens ydeevne og beskytter turbineudstyr under transport. 

Partnerskabet 

Polytech bringer bæredygtige løsninger til live og forbedrer vindmøllers holdbarhed og ydeevne. Polytech, der blev grundlagt i 1994, fremstiller kantbeskyttelse, lynbeskyttelse og bladtilføjelser til vindmøller og tilbyder monitorering og optimering af bladene. 

I dag er virksomheden en foregangsvirksomhed indenfor innovation af vindkraft og en betroet partner for store aktører indenfor vind industrien med afdelinger i Danmark, Kina, Tyskland og Mexico. 

Polytech har længe været klar over, at det, de gør rigtigt i dag, vil være til gavn for de kommende generationer. Virksomheden ønsker nu at udvide sin nuværende klimastrategi for at styrke bæredygtighedsindsatsen som en del af deres forretningsstrategi for fremtiden. 

Derfor indledte Polytech og SustainX et partnerskab i 2021 for at fremme Polytech’s bæredygtighedsaktiviteter. 

 

HØJDEPUNKTER FRA SAMARBEJDET 

For det første var det vigtigt at undersøge Polytechs nuværende markedsposition for at få de bedste betingelser for at gennemføre fremtidige bæredygtighedsaktiviteter. SustainX gennemførte Current State Analysis, herunder aktiviteter som Maturity Matrix, PESTEL, ESG-positionering og væsentlighedsvurdering (Materiality Assessment). 

For det andet var det vigtigt for Polytech at få et billede af deres CO2e-emissioner for at kunne følge udviklingen i bæredygtighedsindsatsen. SustainX indsamlede derfor data til beregning af Polytechs CO2-baseline ved hjælp af Greenhouse Gas Protokollen. Deres baseline vil blive brugt til at benchmarke Polytechs fremtidige bæredygtige udvikling og omfatter en scope 1- og scope 2-analyse. Ud fra analysen af scope 1- og 2- kan Polytech forstå, hvilke nuværende aktiviteter, der har den største indvirkning på miljøet, og træffe databaserede beslutninger om, hvilke initiativer der skal prioriteres. 

For det tredje arbejder Polytech aktivt med Verdensmål 7, 12, 13 og 14. Polytechs medarbejdere har derfor for nylig gennemført SustainX’s online-kurser om de udvalgte verdensmål. Formålet var at styrke forståelsen og motivationen for de udvalgte mål og vise, hvordan medarbejderne kan integrere relevante aktiviteter i deres daglige arbejde. Inden de gennemførte kurset vurderede medarbejdere fra Danmark, Tyskland, Kina og Mexico deres viden om Verdensmål 12 til at score 3 ud af 5. Efter kurset rapporterede medarbejderne, at deres viden var steget fra 3 til 4,5 i gennemsnit. 94 % af deltagerne sagde, at det motiverede dem i deres daglige arbejde, at Polytech arbejder aktivt med verdensmålene. 

Endelig har Polytech på sin ambitiøse rejse for at udvide deres nuværende klimastrategi udviklet seks bæredygtighedsmål, som skal indfries inden 2025. 

Skal vi hjælpe jer i gang med jeres grønne omstilling?