Sustainability

Maria Kravchenko

Sustainability Konsulent

email MKR@SustainX.dk

Hils på Maria

Maria brænder for at drive organisatoriske forandringer og medudvikle bæredygtige løsninger. I sin tilgang til arbejdet med bæredygtighed følger hun mottoet: “Gør det bedste du kan, indtil du ved bedre. Når du så ved bedre, gør det bedre.”

Hos SustainX beregner Maria drivhusgasudledninger og foretager livscyklusanalyser (LCA) af produkter, tjenester og aktiviteter. Hun udvikler desuden køreplaner og vejleder om bæredygtighedsforbedringer. Endelig fastlægger Maria din bæredygtigheds baseline og nøgletal.

Bæredygtighed er et nøgleord for Maria. I sin ph.d.-forskning på DTU udviklede hun en indikatorbaseret metode til vurdering af bæredygtighed for udvikling af cirkulær økonomi i den tidlige fase i fremstillingsindustrien.