SustainX og Dansk Industri lancerer et nyt netværk for leverandører til fødevare- og drikkevareindustrien.

SustainX og Dansk Industri etablerer ACT Network (Accelerating Change Together) for at imødekomme det stigende fokus på bæredygtighed i fødevareindustrien fra både kunder og lovgivning.

Formålet med ACT Network er at fremskynde den grønne omstilling gennem fælles læring til gavn for deltagernes forretning. Med fokus på emner som CO2-dokumentation og -reduktion, bæredygtig emballage og positioneringsstrategier, der virker, vil medlemmerne i samarbejde undersøge “best practice” til at reducere omkostningerne ved at drive en bæredygtig og ansvarlig forretning.

Netværket er et samarbejde mellem danske fødevareproducerende virksomheder, som sammen kan løfte hele branchen i retning af bæredygtighed. ACT Network inviterer alle fødevarevirksomheder, der er medlem af Dansk Industri, med et højt ambitionsniveau i forhold til bæredygtighed, til at samarbejde. Hvert medlem bidrager med (minimum) en beslutningstager og en operationel deltager.

Med facilitering fra Dansk Industri og SustainX, er ACT Network for medlemmer af medlemmer. Dette betyder at hvilket betyder netværket tilhører medlemmerne.

Medlemmerne kan forvente:

4 årlige møder

  • Keynote præsentation om nye tendenser fra førende virksomheder i branches
  • Status og resultater fra arbejdsgrupper
  • Networking og videndeling

4 workstreams om året

  • Fælles indsats inden for udvalgte emner
  • Konsulenttimer fra SustainX til at løfte opgaverne
  • Videns-, erfarings- og ressourcedeling
  • Adgang til værktøjskasse og materiale

Samarbejdsplatform

  • Videns- og indholdsdeling
  • Dialog og samarbejde
  • Mindre teams og fokusgrupper

 

Lær mere om vores netværk