ESG-rapportering (CSRD)

Bliver jeres virksomhed snart underlagt kravene fra Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)? Vi kan hjælpe jer med at forstå og afdække kravene så I kommer godt fra start.

Hvad er CSRD?

Corporate Sustainability Reporting Directive er et EU direktiv for, hvordan virksomheder skal rapportere deres resultater indenfor miljø, samfund og ledelse. Den 21. juni 2022 blev det yderligere fastsat, hvilke virksomheder som er omfattet af reglerne:

  • For børsnoterede virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, træder CSRD i kraft fra det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2024. Det vil sige, at rapportering, som udgives fra 2025 skal følge direktivet.
  • For øvrige store virksomheder* som på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering,  træder reglerne i kraft i det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2025. Det vil sige, at rapportering, som udgives fra 2026 skal følge direktivet
  • Børsnoterede SMV’er, små og ikke-komplekse kreditinstitutter og captive forsikringsselskaber bliver først omfattet i det regnskabsår, der begynder 1. januar 2026 og gælder således rapporter, der udgives fra 2027.

*En stor virksomhed under CSRD er en, der overstiger 2/3 følgende kriterier:

1) En balancesum på €20 mio (149 mio. DKK)

2) Nettoomsætning på €40 mio (298 mio, DKKK)

3) Gennemsnitligt antal ansatte >250.

Vi hjælper dig effektivt igang med rapporteringen

At lave ESG-rapportering som lever op til CSRD reglerne kan hurtigt virke uoverskueligt. Vi går derfor strukturet til værks, og hjælper jer med målrettet at opkvalificere jer indenfor nyeste viden og finde de rapporteringspunkter som er relevante for jeres virksomhed (væsentlighedsanalyse).

En typisk proces vil være:

  1. Et intro-kursus til CSRD, og hvad det betyder for jeres forretning
  2. En prescreening, hvor de første rapporteringspunkter ekskluderes
  3. En workshop, hvor vi diskuterer og identificerer de rapporteringspunkter som er væsentlige for jeres virksomhed og derved er forpligtet til at rapportere på
  4. Udarbejdelse af dokumentation til senere brug I jeres første rapport
  5. En gap-analyse som viser, hvilke punkter jeres virksomheder skal have forbedret for at leve op til kravene
Proaktivitet

Ved at være på forkant har du mulighed for at opsætte og implementere effektive processer og derved minimere omkostningerne forbundet med de nye rapporteringskrav

God forretningsledelse

Ved at forstå og skabe et retvisende billede af rapporteringskravenes omfang for netop din virksomhed giver det dig mulighed for at lægge en god omkostningsbevidst plan for implementeringen

Kom godt fra start

Med nyt kommer forandringer. Forandringer tager tid. Så med dette korte forløb har du og din virksomhed mulighed for at komme godt fra start, og derved minimere frustrationer og implementeringsudfordringer.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med CSRD kravene? Kontakt os her