Leverandør-program

For de fleste virksomheder stammer de store drivhusgasemissioner fra deres leverandører og indkøb af produkter. Derfor ligger der et stort potentiale i at arbejde med et leverandørprogram og forsyningskæden for at reducere emissioner for virksomheder.

Hvad er et leverandørprogram?

Et leverandørprogram er en tilgang til at gentænke jeres forsyningskæde med bæredygtighed i tankerne. Ved at vælge at arbejde med leverandører, der kan levere oplysninger og data om deres bæredygtighedsniveau, kan jeres virksomhed sørge for at reducere miljøpåvirkningen og skabe bæredygtige forandringer, ikke kun lokalt, men også globalt. Et aktivt engagement i forsyningskæden er ikke kun godt for klimaet, men kan også føre til bedre økonomiske resultater.

Lad os komme i gang i dag

Det kan virke kompliceret at komme i gang, men SustainX er her for at vejlede jer hele vejen. Vi kan hjælpe jer med at indhente data fra leverandører for at sikre, at bæredygtighedsstandarder og bedste praksis overholdes.

 

 

ambassador corps
Øget samarbejde med leverandører

Et aktivt leverandørprogram sikrer stærke partnerskaber på tværs af værdikæden og giver jer mulighed for at engagere jer i jeres leverandører, hvilket sikrer større vidensdeling og bedre produktudvikling.

CDP
Øget vækstpotentiale

Et leverandørprogram gør det muligt at implementere produktionsprotokoller, hvilket sikrer fremtidig bæredygtig vækst.

CSR vurdering

Hvis I sikrer jer, at jeres leverandører er på linje med jeres bæredygtighedspraksis, mindsker I risikoen for greenwashing og andre risici for dårligt omdømme, når I kommunikerer eksternt.

Need help with your green transition? Reach out!