Compliance på lovgivning

Ved I, hvilke love og regler inden for bæredygtighed der påvirker jeres forretningsområde? SustainX kan sikre, at jeres virksomhed overholder de regler og direktiver, der er relevante for jeres forretningsområde.

Hvad er overholdelse af lovgivningen?

Virksomhederne bliver mødt med stadig flere regler, love og retningslinjer, der tilskynder dem til at gå i en mere grøn retning. Compliance er, når virksomheder følger statslige, føderale og internationale love eller regler, der gælder for deres aktiviteter. Det kan være dyrt og medføre juridiske sanktioner, f.eks. bøder, hvis man ikke overholder reglerne.

Lad os komme i gang i dag

Overholdelse af lovgivningen er vigtig – derfor er det afgørende at arbejde bevidst og forebyggende for at opfylde lovgivningen. SustainX hjælper jer med at skabe et overblik over overholdelsen af lovgivningen, der sikrer, at I kan håndtere eksisterende regler og samtidig giver jer et godt fundament til at håndtere fremtidige krav.

Øget adgang til partnerskaber

Sørg for, at jeres virksomhed ikke bliver tilsidesat, fordi I ikke overholder reglerne

Øgede finansieringsmuligheder

Overholdelse af standarderne gør det lettere at ansøge om finansiering og investeringer.

SBT
Undgå at skulle foretage pludselige kostbare ændringer

Når I holder jer orienteret om eksisterende og fremtidige krav, er det nemmere for jer at foretage gradvise ændringer.

Har I brug for hjælp til overholdelse af lovgivning? Kontakt os idag!