Science Based Target-setting

Brug Science Based Targets (SBT) for at tilpasse jeres virksomheds strategi til Parisaftalens målsætninger.

Hvornår betragtes målsætninger som videnskabeligt baserede?

En målsætning anses for at være videnskabeligt baseret, eller Science Based, hvis den stemmer overens med, hvad den nyeste klimavidenskab anser for nødvendigt for at opfylde Parisaftalens målsætning – at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader celsius, helst til 1,5 grader celsius. Ved at opfylde disse standarder og underskrive SBTi-tilsagnsbrevet kan jeres virksomhed blive anerkendt som “Committed” på Science Based Target-hjemmesiden samt på CDP’s, FN’s Global Compact- og We Mean Business-hjemmesiderne. I kan læse mere om SBTi på sciencebasedtargets.org

Vi hjælper jer med at komme i gang på den bedste måde

Hos SustainX har vi den nødvendige viden til at hjælpe jeres virksomhed med at opstille videnskabeligt baserede mål, der er tilpasset jeres forretningsmål, så I kan blive anerkendt som “Committed”.

Brand omdømme

Ved at opstille videnskabeligt baseret mål kan I vise, at jeres virksomhed tager sit samfundsansvar alvorligt

Adgang til partnerskaber

Et stigende antal virksomheder forventer, at deres partnere følger de videnskabeligt baserede mål

Modstandsdygtighed over for regulering

I takt med at de nationale regeringer fortsætter med at implementere Paris-aftalen kan virksomheder forvente at se mere regulering for at begrænse udledningsintensive aktiviteter.

Vil I gerne i gang med at sætte Science Based Targets? Så kontakt os her!