Dobbelt Væsentligheds-analyse (CSRD)

Bliver jeres virksomhed snart underlagt kravene fra Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)? Vi kan hjælpe jer med at forstå og afdække kravene via en dobbelt væsentlighedsanalyse, så I kommer godt fra start.

CSRD

Hvad er CSRD?

Corporate Sustainability Reporting Directive er et EU direktiv for virksomheders rapportering af deres resultater indenfor miljø, samfund og ledelse. Den 21. juni 2022 blev det fastsat, hvilke virksomheder, som er omfattet af direktivet:

  • For børsnoterede virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering, træder CSRD i kraft fra det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2024. Det vil sige, at rapportering, som udgives fra 2025 skal følge direktivet.
  • For øvrige store virksomheder* som på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering,  træder reglerne i kraft i det regnskabsår, der begynder 1. januar eller senere i 2025. Det vil sige, at rapportering, som udgives fra 2026, skal følge direktivet
  • Børsnoterede SMV’er, små og ikke-komplekse kreditinstitutter samt captive forsikringsselskaber bliver først omfattet i det regnskabsår, der begynder 1. januar 2026 og gælder således rapporter, der udgives fra 2027.

*En stor virksomhed under CSRD er en, der overstiger 2/3 følgende kriterier:

1) En balancesum på €20 mio (149 mio. DKK)

2) Nettoomsætning på €40 mio (298 mio, DKKK)

3) Gennemsnitligt antal ansatte >250.

Vi hjælper dig effektivt igang med rapporteringen

At lave ESG-rapportering, som lever op til CSRD reglerne, kan hurtigt virke uoverskueligt. Vi går derfor strukturet til værks, og hjælper jer med målrettet at opkvalificere jer indenfor nyeste viden og finde de rapporteringspunkter, som er relevante for jeres virksomhed (dobbelt væsentlighedsanalyse).

En typisk proces vil være:

  1. Et intro-kursus til CSRD
  2. En workshop, hvor der skabes indsigt i jeres forretningsmodel og værdikæde
  3. En workshop, hvor vi diskuterer og identificerer de rapporteringspunkter, som er væsentlige for jeres virksomhed, og som I derved er forpligtet til at rapportere på
  4. Udarbejdelse af dokumentation til senere brug I jeres første rapport
Proaktivitet

Ved at være på forkant har I mulighed for at opsætte og implementere effektive processer og derved minimere omkostningerne forbundet med de nye rapporteringskrav

God forretningsledelse

Ved at forstå og skabe et retvisende billede af rapporteringskravenes omfang for netop jeres virksomhed giver det jer mulighed for at lægge en god omkostningsbevidst plan for implementeringen

Kom godt fra start

Med nyt kommer forandringer. Forandringer tager tid. Så med dette korte forløb har I og jeres virksomhed mulighed for at komme godt fra start, og derved minimere frustrationer og implementeringsudfordringer.

Vil I høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med CSRD kravene? Kontakt os her