Biodiversitets-kortlægning

Hvordan påvirker jeres virksomhed biodiversitet? Det kan vi hjælpe med at få kortlagt, så I får et indblik i påvirkningen og kan opsætte initiativer og politikker på området. Dette vil også være compliant i forhold til rapportering indenfor CSRD.

Hvad kan påvirke biodiversiteten?

Der er forskellige måder hvorpå jeres virksomhed kan have en påvirkning på biodiversiteten. De 5 hovedområder man skal være opmærksomme på er:

  1. Areal anvendelse
  2. Udnyttelse af naturen
  3. Forurening
  4. Klimaforandringer
  5. Invasive arter

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vores ESG Advisors kan bistå jer i at:

  • Kortlægge påvirkningen ud fra jeres virksomheds egne aktiviteter (er det ønsket kan der også kortlægges jeres værdikædes påvirkning)
  • En vurdering af mulige handlinger I kan tage for at undgå negative påvirkninger
  • En vurdering af hvilke politikker og målsætninger I kan opsætte for at støtte det Globale Biodiversity Framework som indebærer en samlet genopretning af biodiversiteten inden 2050
  • En vurdering af finansielle risici og muligheder forbundet med biodiversitet

Du kan kontakte os nederst på siden for mere information.

Se andre relaterede SustainX services her

Dobbelt Væsentligheds-analyse (CSRD)

Læs mere

Klimaregnskab

Læs mere

Kontakt os her, så kan vi hjælpe med at kortlægge jeres påvirkning på biodiversiteten