Livscyklus-analyse

Med en livscyklusanalyse (LCA) får I en effektiv metode til at vurdere miljøpåvirkningen af jeres forretningsløsninger for at skabe miljøforbedringer og styrke jeres konkurrenceevne på markedet.

Hvad er LCA?

Livscyklusanalyse (LCA) gør det muligt for jeres virksomhed at vurdere miljøpåvirkningerne fra alle faser af et produkts eller en tjenestes levetid, idet der tages højde for de fleste aktiviteter opstrøms og nedstrøms. Disse aktiviteter omfatter udvinding og forarbejdning af råmaterialer, fremstilling, distribution, brug og udnyttelse ved slutningen af levetiden. Det primære formål med LCA er at give en kvantitativ vurdering af de forskellige miljøpåvirkninger fra jeres løsninger og at hjælpe jer med at træffe informerede beslutninger om mulighederne for at forbedre dem.

Lad SustainX vejlede jer!

LCA er ikke kun et beregningsværktøj. Det er et sæt metodiske trin til at definere fokus, udvælge relevante livscyklusfaser, indsamle tilhørende data, foretage analysen og fortolke resultaterne. Det er ikke let, men her hos SustainX guider vi jer gennem processen ved at sikre den tekniske og videnskabelige validitet af alle trinene og udstyre jer med den viden, der skal til for at bruge og kommunikere resultaterne korrekt.

Overholdelse af internationale standarder

Da SustainX følger de internationale standarder ISO 14040 og ISO 14044 for gennemførelse af LCA, kan I trygt kommunikere resultaterne.

CDP
Fremtidig produkt-udvikling

LCA kan styrke jeres virksomheds bæredygtige produktudvikling og strategiske positionering ved at give jer viden om jeres produkt og dets energiforbrug.

Konkurrencemæssig fordel

LCA-resultaterne giver jer mulighed for at skille jer ud fra konkurrenterne og opbygge en solid kommunikation med interessenter, leverandører og kunder

Lad os se på det tekniske

Enhver LCA består af fire trin

plus
Definition af mål og omfang

I dette trin beslutter I jer for målet med analysen ved at definere, hvilken del af produktets livscyklus der skal vurderes, hvilke grænser der skal sættes, og hvordan resultaterne skal bruges.

plus
Inventory analyse

I dette trin undersøger I miljødata, der dækker input og output i jeres produkts livscyklus. Input repræsenterer forbruget af materialer, energi, vand og kemikalier. Output omfatter forurening og affald, der er en del af produktets levetid.

plus
Impact assessment

I dette trin omsættes input- og outputdataene fra inventory analysen til miljøpåvirkningen af det valgte produkt eller den valgte løsning. En af de velkendte miljøpåvirkninger er “climate change indicator”, som bruges til at kvantificere produktets CO2-fodaftryk. LCA’en kan dog også vurdere andre miljøpåvirkninger, f.eks. ozonnedbrydning, arealanvendelse m.m.

plus
Fortolkning

I dette trin gennemgår I alle dataene fra livscyklusanalysen for endelig at kunne præsentere LCA-resultaterne for jeres virksomhed, kunder og interessenter.

Har I brug for hjælp til jeres livscyklusvurdering? Kontakt os i dag!