Sky-Work

“Bæredygtighed spænder bredt og kan virke meget uhåndgribelig. SustainX har formået at gøre det simpelt og arbejdsvenligt, så vi kan implementere det i vores hverdag.”  – Jeppe Graversen (Salgs- og marketingsdirektør)

Business

Erhvervsklatring

Service

Beregning af klimaaftryk, Livscyklusvurdering, ESG strategi

Om Sky-Work

Sky-Work er en full-service håndværkervirksomhed specialiseret i erhvervsklatring. De leverer landsdækkende assistance indenfor reparations- og specialopgaver på bygninger, hvor de gør brug af rebssystemer, som især er en fordel på høje og svært tilgængelige steder.

Partnerskabet

Sky-Work er specialiseret i erhvervsklatring efter internationale IRATA-standarder. Ved hjælp af erhvervsklatring har virksomheden siden 2016 leveret landsdækkende assistance indenfor reparations- og specialopgaver på bygninger i forskellige højder og på svært tilgængelige steder. Sammenlignet med lifte og stillads, adskiller Sky-Work sig som et hurtigt, økonomisk og mindre ressourcebelastende alternativ.

Sky-Work har en ambition om aktivt at inddrage ESG – Environment, Social, Governance – som en integreret del af virksomhedens overordnede strategi. Med støtte fra SMV:Grøn indledte Sky-Work i foråret 2022 et samarbejde med SustainX, som understøtter virksomhedens arbejde med at konkretisere og kvantificere klimaaftrykket af deres løsninger, forstå deres rolle i den grønne omstilling og som et resultat heraf være i stand til at kommunikere deres reelle bæredygtighedsprofil.

 

Højdepunkter fra samarbejdet

Som en del af samarbejdet med SustainX har Sky-Work påbegyndt implementering af ESG-indsatsområder fra SustainX’s Engage to Sustain framework. Disse tiltag støtter Sky-Works arbejde med den grønne omstilling og styrker deres position på markedet med en differentieret ESG-profil. For at fokusere Sky-Works indsatsområder har SustainX udført en materiality assessment og ESG maturity matrix. Hertil er der udviklet et roadmap med forskellige indsatser, der skal realisere Sky-Works ønskede positionering som branchens foretrukne leverandør på vejen mod klimaneutrale byggepladser og håndtere de væsentlighedspunkter, der er identificeret til at have påvirkning på Sky-Works forretning.

Med speciale i erhvervsklatring arbejder Sky-Work på at skabe systemer, der sikrer at bygninger kan vedligeholdes med lavere CO2 udledning. For at kunne dokumentere CO2 udledningen af erhvervsklatring, sikre interne forbedringer og ekstern kommunikation har Sky-Work i samarbejde med SustainX beregnet klimaaftrykket af deres service med en livscyklusvurdering. Formålet med livscyklusvurderingen (LCA) var at sammenligne klimaaftrykket fra opgaver udført med erhvervsklatring med traditionelle løsninger såsom lifte. Resultatet viser at klimaaftrykket er betydeligt lavere ved erhvervsklatring grundet lavere ressourceforbrug til produktion af udstyr samt mindre energi og brændselbehov under opgaveløsning sammenlignet med lifte, som er den traditionelle løsning på det danske marked. Resultaterne kan bruges til at drive forbedringer internt hos Sky-Work samt at dokumentere klima-relaterede påstande.

Skal vi hjælpe jer i gang med jeres grønne omstilling?