Sky-Work – LCA

Bliv klogere på, hvordan Sky-Work har gjort brug af en livscyklusanalyse (LCA) for bedre at forstå klimaaftrykket af deres service.

Business

Erhvervsklatring

Service

Livscyklusanalyse (LCA)

Om Sky-Work

Sky-Work er en full-service håndværkervirksomhed specialiseret i erhvervsklatring. De leverer landsdækkende assistance indenfor reparations- og specialopgaver på bygninger, hvor de gør brug af rebssystemer, som især er en fordel på høje og svært tilgængelige steder.

Er der CO2 at spare ved brugen af erhvervsklatring?

På rejsen mod klimaneutrale byggepladser, ønsker Sky-Work at positionere sig med deres unikke tilgang til vedligeholdelse af bygninger ved hjælp af erhvervsklatring. For at kunne dokumentere CO2 udledningen af netop deres løsning har Sky-Work i samarbejde med SustainX beregnet klimaaftrykket af erhvervsklatring sammenlignet med traditionelle løsninger som lifte med en livscyklusanalyse (LCA). Resultatet viser at klimaaftrykket af Sky-Works løsning er betydeligt lavere grundet lavere ressourceforbrug til produktion af udstyr samt mindre energi og brændselbehov under opgaveløsning sammenlignet med lifte.

Salgs- og marketingsdirektør, Jeppe Graversen, udtaler om samarbejdet:

“Bæredygtighed spænder bredt og kan virke meget uhåndgribelig. SustainX har formået at gøre det simpelt og arbejdsvenligt, så vi kan implementere det i vores hverdag.”

Fremadrettet har Sky-Work har en ambition om aktivt at inddrage ESG – Environment, Social, Governance – som en integreret del af virksomhedens overordnede strategi. Deres arbejde med LCA hjælper virksomheden med at konkretisere og kvantificere klimaaftrykket af deres løsninger, forstå deres rolle i den grønne omstilling og som et resultat heraf være i stand til at kommunikere deres reelle bæredygtighedsprofil.

 

Vil I se nærmere på klimaaftrykket af jeres løsninger, så læs mere om vores Sustainability Service livscyklusanalyse her.

Skal vi hjælpe jer i gang med jeres grønne omstilling?