CSR & Kommunikations-strategi

Hvis jeres virksomhed allerede er på vej mod en grøn omstilling, kan vi give jer en strategi og retningslinjer for, hvordan I kan kommunikere jeres fremskridt inden for bæredygtighed.

ESG workshop

Hvad er Corporate Social Responsibility (CSR)?

I dag stilles der i dansk lovgivning krav om, at flere og flere virksomheder inkluderer oplysninger om virksomhedens sociale ansvar (CSR) eller ESG i deres årsrapporter. Fra den danske regering og EU’s side er der et ønske om at fremme bæredygtighed i hele værdikæden ved at vægte CSR- og ESG-rapporter lige så højt som finansiel rapportering.

Lad os hjælpe jer med at komme i gang

Fra det visuelle til det datatekniske hjælper vi jer med at skrive en CSR- eller ESG-rapport. Desuden giver vi jer retningslinjer, anbefalinger og eksempler på, hvordan I kan bruge jeres rapporter i jeres markedsføringsstrategi og således øge gennemsigtigheden over for jeres kunder og interessenter.

Brand identitet

Ved at kommunikere jeres indsats og jeres resultater kan I fremme socialt ansvar som en del af jeres brands identitet

Tiltrække investorer

Det er blevet en vigtig motivation for investorer at se på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål (ESG), når de foretager finansielle analyser.

Værktøj til fremskridt

Hold styr på fremskridtene og juster målene, hvis de ikke er nået inden for den ønskede tidsramme.

Har I brug for hjælp til CSR eller ESG rapportering? Kontakt os idag!