Svanehøj – Engage to Sustain

Svanehøj logo

Business

Maritime Transport Industri

Service

Current State Analysis, Climate Accounting, Ambassador Corps, Sustainability Education, Sustainability Target Setting, Communication Plan, Network Establishment

Om Svanehøj 

Svanehøj er en af de ledende pumpeproducenter på markedet, der er specialiseret i håndtering af væsker til fremtidssikrede bæredygtige løsninger. I årtier har deres teknologi vist sig at være blandt de mest effektive og pålidelige på markedet. 

PARTNERSKABET

Svanehøj er en af de ledende pumpeproducenter på markedet, der er specialiseret i håndtering af væsker til fremtidssikrede bæredygtige løsninger. I årtier har deres teknologi vist sig at være blandt de mest effektive og pålidelige på markedet.
Svanehøj har forpligtet sig til at tage et førende klimaansvar og gennemføre bæredygtige initiativer inden for virksomheden og i værdikæden. Svanehøj begyndte sin bæredygtighedsrejse i 2020 og har gjort det til sin mission at reducere sine drivhusgasudledninger betydeligt og drive bæredygtighedsinitiativer mere systematisk. Som en del af denne mission indledte SustainX og Svanehøj et partnerskab i slutningen af 2021.

 

HØJDEPUNKTER FRA SAMARBEJDET 

I 2021 indledte SustainX og Svanehøj et 3-årigt partnerskab, hvor de påbegyndte implementeringen af bæredygtighedsaktiviteter fra SustainX’s Engage To Sustain Framework. Det betyder, at vi sammen ser på initiativer, der kan støtte Svanehøjs grønne omstilling. Her er nogle af de initiativer, som vi fokuserer på i det første år af vores partnerskab. 

For det første gennemførte SustainX en Current State Analyse for at afdække Svanehøjs markedsposition og bæredygtighedsmodenhed. Analysen danner grundlaget for alt fremtidigt arbejde og følger Svanehøj på tre parametre: people, profit og planet. En Current State Analyse omfatter aktiviteter som Maturity Matrix, PESTEL, ESG Positionering og Materiality Assessment. På baggrund af resultaterne fra analysen kan vi begynde at styrke Svanehøjs bæredygtighedsinitiativer og understøtte deres mission om at blive en af markedets klimaførende virksomheder. 

For det andet er det vigtigt for Svanehøj at etablere en CO2eq-baseline for at følge udviklingen af fremtidige emissioner. SustainX og Svanehøj indsamler data til en Scope 1- og 2-opgørelse i overensstemmelse med Green House Gas Protokollen. Ved at kortlægge Svanehøjs Scope 1- og 2-emissioner vil det være tydeligt at se effekten af Svanehøjs bæredygtighedsinitiativer. Når vi har et komplet overblik, kan vi opstille reduktionsmål og gennemføre initiativer til at sænke Svanehøjs drivhusgasudledninger. I 2023 vil Svanehøj og SustainX etablere en CO2eq-baseline for relevante Scope 3-emissioner. 

For det tredje er der stort fokus på at skabe et solidt fundament i det første år. Det indebærer også, at Svanehøjs interne bæredygtighedskompetencer og viden styrkes yderligere. Igennem vores online bæredygtighedskurser, vil udvalgte Svanehøj-medarbejdere få kurser i Klimaregnskab og udvalgte verdensmål. Ved at øge den bæredygtige bevidsthed og opbygge viden og en fælles forståelse af bæredygtig udvikling blandt medarbejderne, vil Svanehøjs bæredygtighedsstrategi blive styrket og samtidig øge engagement ved at give medarbejderne en chance for at blive en aktiv del af denne spændende rejse. 

Endelig vil Svanehøj oprette et internt ambassadørkorps for at sikre en høj motivation og skabe plads blandt medarbejderne til innovation og idéer, der støtter Svanehøjs grønne omstilling. Det første år vil bringe mange flere bæredygtighedsinitiativer med sig. 

Skal vi hjælpe jer i gang med jeres grønne omstilling?